Farmy fotowoltaiczne w Polsce: Katalog i mapa

Farmy fotowoltaiczne w Polsce: Katalog i mapa
Autor Filip Malinowski
Filip Malinowski29.12.2023 | 8 min.

Farmy fotowoltaiczne w Polsce zyskują coraz większą popularność i stają się coraz bardziej opłacalną inwestycją. W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczny wzrost liczby przedsiębiorstw i gospodarstw domowych decydujących się na montaż paneli słonecznych. W artykule przedstawiamy kompleksowy przegląd farm fotowoltaicznych w Polsce - ich lokalizację, wielkość, moc oraz najważniejsze trendy na rynku fotowoltaicznym.

Kluczowe wnioski:
  • Liczba farm fotowoltaicznych w Polsce dynamicznie rośnie od kilku lat.
  • Najwięcej farm PV powstaje na południu Polski, gdzie nasłonecznienie jest najwyższe.
  • Rośnie średnia moc instalacji fotowoltaicznych, co świadczy o rozwoju tego sektora.
  • Fotowoltaika staje się coraz bardziej opłacalna dzięki spadkowi cen paneli.
  • W najbliższych latach należy się spodziewać dalszego boomu na farmy słoneczne.

Farmy fotowoltaiczne w podziale na województwa

W Polsce farmy fotowoltaiczne powstają we wszystkich województwach, jednak ich rozmieszczenie jest nierównomierne. Najwięcej farm fotowoltaicznych zlokalizowanych jest w województwach południowych, gdzie nasłonecznienie jest najwyższe.

Liderem pod względem mocy zainstalowanej w farmach fotowoltaicznych jest województwo dolnośląskie. Na koniec 2021 roku łączna moc zainstalowana farm PV w tym regionie wynosiła 389 MW. Na drugim miejscu znajduje się województwo lubelskie z mocą 345 MW, a na trzecim małopolskie z wynikiem 297 MW.

Wysoko w zestawieniu plasują się również województwa: wielkopolskie (294 MW), podkarpackie (248 MW) i świętokrzyskie (210 MW). Najmniej farm fotowoltaicznych powstało natomiast w województwach północnych, takich jak zachodniopomorskie (27 MW), pomorskie (17 MW) czy warmińsko-mazurskie (16 MW).

Najwięcej farm fotowoltaicznych na południu kraju

Województwa południowe - dolnośląskie, małopolskie, śląskie, opolskie, świętokrzyskie i podkarpackie - od lat przodują pod względem rozwoju fotowoltaiki. Jest to związane przede wszystkim z wysokim nasłonecznieniem na tym obszarze, szczególnie w porównaniu z chłodniejszą północą Polski.

Korzystne warunki solarne oraz stosunkowo duże powierzchnie niezagospodarowanych terenów sprawiają, że inwestorzy chętnie lokalizują farmy fotowoltaiczne w południowej Polsce. Dodatkowym atutem jest bliskość granicy z Czechami i Słowacją, co ułatwia eksport wyprodukowanej energii elektrycznej.

Aktualny rozwój farm PV w Polsce

W ostatnich latach obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój rynku fotowoltaiki w Polsce. Jeszcze w 2018 roku łączna moc zainstalowana w farmach fotowoltaicznych wynosiła zaledwie 370 MW. W 2022 roku przekroczyła 4 GW, co oznacza ponad dziesięciokrotny wzrost w ciągu zaledwie 4 lat.

Rok 2021 był rekordowy pod względem przyrostu nowych mocy - przybyło wówczas 2358 MW, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Tylko w pierwszej połowie 2022 roku oddano do użytku farmy o mocy 1925 MW, więc prognozuje się, że cały 2022 rok również będzie bardzo dobry.

Główną przyczyną boomu na fotowoltaikę są spadające koszty instalacji paneli słonecznych oraz rosnące ceny energii z tradycyjnych źródeł. Dodatkowym czynnikiem stymulującym rynek jest wprowadzenie systemu aukcyjnego dla farm PV o mocy powyżej 1 MW oraz ulgi podatkowe dla mniejszych inwestycji.

Szacuje się, że do 2025 r. moc zainstalowana przekroczy 10 GW

Według prognoz do 2025 roku łączna moc zainstalowana w polskich farmach fotowoltaicznych ma szansę przekroczyć 10 GW. Oznacza to ponad dwukrotny wzrost w ciągu zaledwie 3 lat. Jest to możliwe dzięki bardzo dużemu zainteresowaniu inwestorów budową kolejnych farm PV.

Aby osiągnąć ten ambitny cel, konieczne będzie utrzymanie obecnej dynamiki rozwoju rynku na poziomie około 2-3 GW nowych mocy rocznie. Kluczowe znaczenie będą miały także zmiany legislacyjne ułatwiające lokalizację i budowę farm fotowoltaicznych w Polsce.

Największe farmy fotowoltaiczne w kraju

Farmy fotowoltaiczne w Polsce różnią się znacznie pod względem wielkości instalacji. Obok niewielkich, kilkudziesięciomegawatowych farm powstają także inwestycje o mocy ponad 100 MW, które można zaliczyć do największych tego typu obiektów w Europie.

Najpotężniejszą farmą słoneczną w Polsce jest PV Gryf o mocy 150 MW, oddana do użytku w 2021 r. w gminie Czernikowo (woj. kujawsko-pomorskie). Na drugim miejscu znajduje się farma Solec o mocy 120 MW w powiecie żuromińskim w woj. mazowieckim.

W czołówce największych instalacji PV w naszym kraju znajdują się także: Raba Wyżna (109 MW, Małopolska), Brudzew (103 MW, Wielkopolska) i Pakosław (100 MW, Dolny Śląsk). W budowie są obecnie kolejne farmy o mocy powyżej 100 MW, które wkrótce dołączą do tego zestawienia.

Małe farmy fotowoltaiczne w Polsce - gdzie powstają

Farmy fotowoltaiczne w Polsce: Katalog i mapa

Choć najwięcej uwagi przyciągają gigantyczne farmy PV o mocy 100 MW i więcej, to jednak zdecydowaną większość rynku fotowoltaicznego w Polsce stanowią małe instalacje o mocy poniżej 1 MW.

Tego typu obiekty powstają na terenie całego kraju, zarówno na wsi, jak i w miastach. Montują je głównie gospodarstwa domowe, firmy oraz samorządy w celu produkcji zielonej energii na własne potrzeby. Małe farmy fotowoltaiczne nie wymagają pozwoleń, stąd ich popularność.

Liderem pod względem ilości takich instalacji jest województwo mazowieckie, w którym na koniec 2021 r. było zainstalowanych 17,5 tys. małych farm o łącznej mocy 162 MW. Na kolejnych miejscach znalazły się woj. śląskie (13,3 tys.), wielkopolskie (12,5 tys.) i dolnośląskie (11,2 tys.).

Małe farmy PV stanowią większość rynku

Szacuje się, że małe farmy fotowoltaiczne o mocy poniżej 1 MW stanowią aż 80-90% rynku pod względem liczby instalacji. Ich łączna moc sięga obecnie około 1300 MW, czyli ponad 1/3 całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice w Polsce.

Mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów pojedynczych inwestycji, razem małe farmy PV odgrywają kluczową rolę w rozwoju energetyki słonecznej i popularyzacji tego źródła energii w naszym kraju.

Mapa rozmieszczenia farm fotowoltaicznych

Farmy fotowoltaiczne w Polsce są rozmieszczone na terenie wszystkich 16 województw, jednak ich zagęszczenie jest zróżnicowane w poszczególnych regionach. Najwięcej farm PV zlokalizowanych jest w południowej i centralnej Polsce.

Województwo Liczba farm PV Łączna moc [MW]
Dolnośląskie 1705 389
Małopolskie 1189 297
Lubelskie 972 345

Jak wynika z danych zaprezentowanych w tabeli, najwięcej farm fotowoltaicznych działa obecnie w województwach: dolnośląskim, małopolskim i lubelskim. Te trzy regiony skupiają blisko 40% całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice w Polsce.

Najmniej rozwinięty pod tym względem jest północny zachód kraju - województwa zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie. Udział tych regionów w rynku fotowoltaicznym nie przekracza kilku procent.

Trendy i prognozy rozwoju fotowoltaiki w Polsce

Fotowoltaika należy obecnie do najszybciej rozwijających się branż w polskiej gospodarce. W perspektywie najbliższych kilku lat można spodziewać się utrzymania bardzo wysokiej dynamiki wzrostu zarówno dużych, jak i małych instalacji PV.

Główne trendy na nadchodzące lata to dalszy spadek kosztów paneli słonecznych i magazynów energii, rosnąca moc jednostkowa nowych instalacji oraz postępująca cyfryzacja i inteligentne zarządzanie farmami fotowoltaicznymi.

Według analityków, do 2025 r. Polska może stać się jednym z liderów fotowoltaiki w Unii Europejskiej z mocą zainstalowaną na poziomie 15-20 GW.

Największe szanse rozwoju mają farmy PV o mocy powyżej 1 MW, ze względu na system wsparcia w postaci aukcji. Jednak również małe instalacje prosumenckie pozostaną filarem polskiego rynku dzięki rosnącej opłacalności tego rozwiązania.

Obok standardowych naziemnych elektrowni fotowoltaicznych coraz większą popularność zyskują nowe rozwiązania, jak farmy PV na wodzie, integracja z budynkami czy agrowoltaika. Takie innowacje będą kształtowały przyszłość fotowoltaiki w Polsce.

Podsumowanie

Artykuł prezentuje kompleksowy obraz rynku farm fotowoltaicznych w Polsce. Przedstawia aktualny stan rozwoju tego sektora, wskazuje liderów pod względem ilości i mocy zainstalowanej w poszczególnych województwach oraz omawia kluczowe trendy i perspektywy.

Z zaprezentowanych danych wynika, że farmy PV dynamicznie rozwijają się w całym kraju, choć najwięcej nowych inwestycji realizowanych jest w południowej Polsce. Omówione zostały zarówno duże farmy przemysłowe, jak i mniejsze instalacje prosumenckie.

Tekst zawiera również interesujące zestawienie największych pod względem mocy farm fotowoltaicznych działających obecnie w Polsce. Ponadto, artykuł wskazuje najważniejsze kierunki rozwoju fotowoltaiki i prognozy na najbliższe lata. Całość stanowi wartościowe kompendium wiedzy na temat farm fotowoltaicznych w Polsce.

Mamy nadzieję, że artykuł dostarczył czytelnikom przydatnych i praktycznych informacji na temat lokalizacji, parametrów i tendencji w polskim sektorze farm PV. Zachęcamy do śledzenia tej dynamicznie rozwijającej się branży odnawialnych źródeł energii.

5 Podobnych Artykułów:

  1. Cena 2 kWh - Najniższa Cena Za Prąd Dla Gospodarstw Domowych
  2. Falownik Fronius 8kW - Najlepsze Oferty Online
  3. Cennik Enea - najlepsze taryfy energii elektrycznej
  4. Dom zeroemisyjny - energooszczędny i ekologiczny
  5. Cena energii z fotowoltaiki - Fotowoltaika z magazynem energii cena
tagTagi
shareUdostępnij
Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły