Cennik PGE - Oferta cenowa dla klientów energii elektrycznej

Cennik PGE - Oferta cenowa dla klientów energii elektrycznej
Autor Filip Malinowski
Filip Malinowski29.12.2023 | 6 min.

Cennik PGE to oferta cenowa przygotowana przez Polską Grupę Energetyczną dla klientów korzystających z energii elektrycznej. W artykule przyjrzymy się bliżej aktualnym taryfom i cenom energii oferowanym w ramach cennika PGE. Omówimy zasady rozliczeń, rabaty, opłaty dystrybucyjne i inne istotne kwestie, które warto znać, aby móc świadomie wybrać odpowiednią taryfę. Zapraszam do lektury!

Kluczowe wnioski:
  • Cennik PGE zawiera aktualne taryfy i ceny energii elektrycznej oferowane klientom indywidualnym.
  • Istnieją różne opcje taryfowe - jednostrefowa, dwustrefowa dzienna/nocna.
  • Cennik uwzględnia rabaty i zniżki dla wybranych grup klientów.
  • Oprócz cen energii, cennik zawiera także opłaty dystrybucyjne pobierane przez PGE.
  • Warto zapoznać się z cennikiem, aby wybrać najkorzystniejszą taryfę.

Oferta cenowa PGE dla energii elektrycznej

Polska Grupa Energetyczna (PGE) jest największym dostawcą energii elektrycznej w Polsce. Spółka obsługuje miliony klientów na terenie całego kraju, oferując im prąd w ramach różnych taryf i cenników.

Najnowsza oferta PGE dla odbiorców energii elektrycznej została opublikowana w postaci cennika PGE na 2023 rok. Zawiera on szczegółowe zestawienie aktualnych cen i stawek opłat obowiązujących w rozliczeniach z klientami indywidualnymi.

Warto bliżej przyjrzeć się temu, co dokładnie znajduje się w cenniku PGE i na jakich zasadach odbywa się rozliczanie rachunków za prąd w oparciu o ten dokument. Pozwoli to klientom lepiej zrozumieć system taryfowy oraz świadomie wybrać najkorzystniejszą ofertę.

Podstawowe informacje

Cennik PGE zawiera przede wszystkim zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki ceny sprzedaży energii elektrycznej. Są one zróżnicowane w zależności od wybranej przez odbiorcę taryfy.

Klienci mają do wyboru taryfę jednostrefową G11 lub dwustrefową G12. W tej drugiej ceny są niższe w godzinach nocnych.

Taryfy w nowym cenniku PGE

Najnowszy cennik PGE na 2023 rok przewiduje dwie taryfy dla gospodarstw domowych: G11 i G12.

Taryfa G11 jest jednostrefowa. Oznacza to jednakową cenę za 1 kWh pobranej energii elektrycznej przez całą dobę. Opłaty nie zależą od pory dnia.

Taryfa G12 jest dwustrefowa z podziałem na strefę dzienna i nocną. Strefa nocna obejmuje 8 godzin dziennie (23:00-7:00). W tym czasie cena za 1 kWh jest niższa.

Wybór odpowiedniej taryfy powinien zależeć od indywidualnych przyzwyczajeń i zużycia prądu w ciągu doby. Klienci korzystający z energii głównie w nocy mogą bardziej skorzystać na taryfie G12.

Zasady rozliczeń wg cennika PGE

Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi cenami i stawkami opłat z cennika PGE. Dotyczy to zarówno klientów rozliczanych w taryfie G11, jak i G12.

Podstawą rozliczenia jest cena za 1 kWh. Klient płaci za faktycznie zużytą ilość energii wg stawek dla danej taryfy.

Ceny energii są powiększane o opłatę handlową w wysokości 2,20 zł na miesiąc oraz opłatę abonamentową uzależnioną od mocy umownej.

Ponadto w rachunku uwzględniana jest opłata dystrybucyjna, czyli koszt dostarczenia energii do miejsca jej zużycia. Jej wysokość zależy od grupy taryfowej.

Szczegółowe stawki i opłaty

Taryfa Cena za 1 kWh
G11 (całodobowa) 0,65 zł
G12 (dzienna) 0,69 zł
G12 (nocna) 0,45 zł

Szczegółowe stawki opłat dystrybucyjnych i abonamentowych są podane w cenniku PGE na 2023 rok.

Rabaty i zniżki w cenniku PGE

Cennik PGE - Oferta cenowa dla klientów energii elektrycznej

Oprócz standardowych cen i stawek opłat, cennik PGE przewiduje również pewne rabaty i zniżki dla wybranych grup odbiorców.

Zniżki naliczane są między innymi dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi, rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz klientów spełniających kryterium dochodowe.

Osoby uprawnione powinny złożyć odpowiedni wniosek, aby uzyskać potwierdzenie prawa do rabatu. Następnie zniżka zostanie uwzględniona w miesięcznych rozliczeniach.

Dzięki dodatkowym rabatom klienci mogą nieco obniżyć swoje rachunki za energię elektryczną w ramach oferty PGE.

Jak kalkulowane są ceny prądu wg PGE

Cennik PGE zawiera ceny energii elektrycznej zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Ceny ustalane są na podstawie kosztów zakupu i dystrybucji energii ponoszonych przez sprzedawcę, którym jest PGE. Uwzględnia się też nakłady inwestycyjne konieczne do utrzymania infrastruktury.

PGE przedstawia propozycję taryfy, która następnie podlega weryfikacji regulatora. Ostateczne ceny muszą umożliwić pokrycie uzasadnionych kosztów przedsiębiorstwa.

Dzięki temu mechanizmowi ceny energii elektrycznej odzwierciedlają realne koszty jej wytwarzania i dostarczania klientom.

Opłaty dystrybucyjne wg cennika PGE

Istotną pozycją na rachunku za prąd są opłaty dystrybucyjne pobierane przez PGE. Pokrywają one koszty dostarczenia energii do odbiorcy.

Wysokość opłat dystrybucyjnych zależy od grupy taryfowej, do której należy konsument. Cennik PGE wyodrębnia pięć grup: od G11 do G13.

Im wyższa grupa taryfowa i moc umowna, tym wyższa stawka opłaty dystrybucyjnej. Dla gospodarstw domowych najczęściej stosowana jest grupa G11.

Szczegółowe stawki opłat dystrybucyjnych dla poszczególnych grup taryfowych są podane w obowiązującym cenniku PGE.

Opłaty te stanowią istotną część łącznych kosztów zakupu energii elektrycznej w PGE.

Podsumowanie

Cennik PGE to kluczowy dokument dla wszystkich klientów indywidualnych korzystających z energii elektrycznej dostarczanej przez Polską Grupę Energetyczną. Zawiera on szczegółowe zestawienie taryf i aktualnych cen prądu obowiązujących w rozliczeniach.

Klienci mają do wyboru taryfę jednostrefową G11 lub dwustrefową G12 z tańszą stawką w nocy. Cennik określa nie tylko ceny energii, ale też opłaty handlowe, abonamentowe i dystrybucyjne. Przewiduje również rabaty dla niektórych grup odbiorców.

Znajomość zasad zawartych w cenniku PGE pomoże w świadomym wyborze najbardziej opłacalnej taryfy. Pozwoli też lepiej zrozumieć składowe rachunku za energię elektryczną i sposób kalkulacji stawek.

Ceny w cenniku odzwierciedlają koszty zakupu i dostarczenia energii. Ich wysokość jest weryfikowana przez Prezesa URE. Dzięki temu odbiorcy płacą kwoty odpowiadające realnym nakładom ponoszonym przez sprzedawcę.

5 Podobnych Artykułów

  1. Cena 2 kWh - Najniższa Cena Za Prąd Dla Gospodarstw Domowych
  2. Falownik Growatt - Opinie i porównanie
  3. Enea dla firm - najlepsze oferty energii elektrycznej
  4. Ecopartner - opinie i doświadczenia użytkowników
  5. Cena energii z fotowoltaiki - Fotowoltaika z magazynem energii cena
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły