Cena kilowatogodziny PGE - Najniższe stawki i opłaty energii elektrycznej

Cena kilowatogodziny PGE - Najniższe stawki i opłaty energii elektrycznej
Autor Filip Malinowski
Filip Malinowski29.12.2023 | 8 min.

Cena kilowatogodziny PGE to temat, który interesuje wielu odbiorców energii elektrycznej w Polsce. Polska Grupa Energetyczna jest bowiem największym dostawcą prądu w naszym kraju. W tym artykule przyjrzymy się aktualnym stawkom i opłatom za energię elektryczną w taryfach PGE, aby dowiedzieć się, ile obecnie kosztuje 1 kWh prądu dla gospodarstw domowych. Przedstawimy również jak kształtowały się ceny energii elektrycznej PGE na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki temu będzie można ocenić, czy opłaty rosły, czy raczej malały.

Kluczowe wnioski:
 • Aktualne stawki za energię elektryczną PGE są dość wysokie.
 • W ostatnich latach ceny prądu wyraźnie wzrosły.
 • Najtańsza taryfa to G11 dla gospodarstw domowych.
 • Im większe zużycie energii, tym wyższa cena za 1 kWh.
 • Na cenę wpływają m.in. koszty zakupu energii hurtowej.

Aktualna taryfa PGE dla gospodarstw domowych

Cena kilowatogodziny PGE jest ściśle związana z aktualną taryfą, jaką ma dla swoich klientów Polska Grupa Energetyczna. Warto więc na początek przyjrzeć się, jakie taryfy obowiązują obecnie w PGE dla gospodarstw domowych i jakie mają stawki.

PGE oferuje swoim klientom indywidualnym dwie taryfy: G11 i G12. Taryfa G11 jest przeznaczona dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię głównie na cele bytowe. Natomiast taryfa G12 skierowana jest do klientów używających prądu także na potrzeby ogrzewania (piece, grzejniki elektryczne itp.).

W taryfie G11 obowiązują dwie strefy czasowe: strefa dzienna (6:00-21:00) oraz strefa nocna (21:00-6:00). Stawki w strefie dziennej są wyższe niż w nocnej. Natomiast w taryfie G12 nie ma podziału na strefy - obowiązuje jedna stała stawka całodobowo.

Stawki w taryfie G11

W strefie dziennej (wyższej) w taryfie G11 aktualna cena wynosi 0,65 zł za 1 kWh. Natomiast w strefie nocnej (niższej) jest to 0,39 zł za 1 kWh (dane na koniec 2022 r.). Oprócz tego naliczana jest też opłata handlowa w wysokości 7,95 zł miesięcznie.

Oznacza to, że im więcej prądu zużyjemy w tańszej strefie nocnej, tym niższa będzie średnia cena za 1 kWh.

Stawki w taryfie G12

W taryfie G12 dla klientów używających prądu także do celów grzewczych, obowiązuje jedna stawka 0,69 zł za 1 kWh. Nie ma tu podziału na strefy. Dodatkowo naliczana jest opłata handlowa w wysokości 7,95 zł miesięcznie, jak w taryfie G11.

Jak widać, taryfa G12 jest nieznacznie droższa od G11. Dlatego dla gospodarstw domowych nie używających energii do ogrzewania, korzystniejsza cenowo będzie taryfa G11.

Jak obliczyć cenę za 1 kWh prądu w PGE?

Cena kilowatogodziny PGE nie jest stała i zależy od tego, ile energii zużyjemy oraz w jakich strefach czasowych. Aby obliczyć rzeczywisty koszt 1 kWh, należy zsumować opłaty za zużytą energię w poszczególnych strefach i podzielić przez całkowite zużycie w kWh.

Przykładowo, jeśli w taryfie G11 zużyjemy 200 kWh w strefie dziennej i 100 kWh w nocnej, a stawki wynoszą odpowiednio 0,65 zł/kWh i 0,39 zł/kWh, to rachunek będzie następujący:

 • Zużycie dzienne: 200 kWh x 0,65 zł/kWh = 130 zł
 • Zużycie nocne: 100 kWh x 0,39 zł/kWh = 39 zł
 • Łączne zużycie: 200 kWh + 100 kWh = 300 kWh
 • Łączny koszt: 130 zł + 39 zł = 169 zł

Cena za 1 kWh wyniesie więc 169 zł / 300 kWh = 0,56 zł. Jest to wartość uśredniona dla całego zużycia w obu strefach czasowych.

Ile kosztuje 1 kWh energii elektrycznej w taryfie G11 PGE?

W taryfie G11 dla gospodarstw domowych cena kilowatogodziny PGE wynosi obecnie 0,65 zł/kWh w strefie dziennej oraz 0,39 zł/kWh w strefie nocnej (dane na koniec 2022 r.).

Jednak ze względu na dwie strefy, trudno podać jedną stałą kwotę. Średni koszt 1 kWh energii elektrycznej będzie zależał od proporcji poboru w strefie dziennej i nocnej, co pokazaliśmy na przykładzie w poprzednim akapicie.

Klienci zużywający większość prądu w nocy, zapłacą średnio mniej niż 0,5 zł za kWh. Natomiast klienci korzystający głównie ze strefy dziennej, będą płacić bliżej 0,65 zł za 1 kWh.

Jak zmieniały się ceny w taryfie G11 na przestrzeni lat?

Rok Strefa dzienna (zł/kWh) Strefa nocna (zł/kWh)
2020 0,52 0,32
2021 0,59 0,36
2022 0,65 0,39

Jak wynika z tabeli, w ciągu zaledwie dwóch lat stawki za energię elektryczną w taryfie G11 PGE wzrosły o ok. 25%. Widać więc wyraźną tendencję wzrostową.

Jakie są stawki za prąd w taryfie G12 PGE?

Cena kilowatogodziny PGE - Najniższe stawki i opłaty energii elektrycznej

W taryfie G12, przeznaczonej dla gospodarstw domowych używających prądu także do celów grzewczych, obowiązuje jedna cena kilowatogodziny PGE w wysokości 0,69 zł/kWh (dane na koniec 2022 r.).

Nie ma tu podziału na strefy dzienne i nocne. Stała stawka 0,69 zł/kWh obowiązuje przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Dodatkowo naliczana jest opłata handlowa w wysokości 7,95 zł miesięcznie.

Porównując do taryfy G11, cena w G12 jest nieco wyższa - o 6% w stosunku do stawki dziennej i o 15% wobec stawki nocnej w G11. Dla klientów ogrzewających dom prądem, taryfa G12 jest jednak korzystniejsza ze względu na brak stref czasowych.

Jak zmieniały się ceny energii elektrycznej PGE na przestrzeni lat?

Analizując taryfy PGE z ostatnich kilku lat widać wyraźnie rosnący trend jeśli chodzi o cenę kilowatogodziny. Wzrosty dotyczą zarówno taryfy G11 dla gospodarstw domowych, jak i G12 dla klientów używających prądu na cele grzewcze.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w G11 stawki poszły w górę o ok. 25% w ciągu zaledwie dwóch lat (2020-2022). Podobna tendencja ma miejsce w taryfie G12.

Rok Cena za 1 kWh (zł)
2020 0,55
2021 0,63
2022 0,69

Wzrost cen energii elektrycznej w taryfach PGE to efekt ogólnego trendu na rynku energii, związanego m.in. ze wzrostem cen surowców i kosztów zakupu energii na rynku hurtowym. Niestety, większość analityków spodziewa się dalszych podwyżek cen prądu w najbliższych latach.

Jakie czynniki wpływają na wysokość opłat za prąd w PGE?

Na cenę kilowatogodziny PGE i ogólną wysokość opłat za energię elektryczną wpływa wiele różnych czynników. Oprócz struktury taryfowej i stawek zatwierdzanych przez URE, do głównych elementów należą:

 • Koszty zakupu energii na rynku hurtowym - im drożej PGE kupuje energię od producentów, tym wyższe musi ustalić ceny dla klientów, żeby nie ponosić strat.
 • Sytuacja na rynku surowców energetycznych - wzrost cen węgla, gazu ziemnego czy ropy naftowej podnosi koszty wytwarzania energii elektrycznej.
 • Koszty utrzymania infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej - im większe nakłady na modernizację sieci, tym większa presja na wzrost taryf.
 • Marża sprzedawcy - zysk jaki chce osiągnąć PGE z działalności sprzedażowej ma wpływ na ostateczne ceny dla klientów.
 • Sytuacja makroekonomiczna - wysoka inflacja oraz ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Na powyższe czynniki PGE ma tylko częściowy wpływ. Ale z drugiej strony przedsiębiorstwo energetyczne tak dużych rozmiarów ma też pewną "siłę rynkową", pozwalającą ustalać wyższe marże i narzucać korzystniejsze dla siebie warunki na rynku energii.

Podsumowując, na cenę za energię elektryczną PGE wpływa złożony układ różnych czynników. Kluczowe znaczenie mają uwarunkowania rynkowe, ale dużą rolę odgrywają także decyzje samego przedsiębiorstwa.

Podsumowanie

W artykule szczegółowo omówiliśmy tematykę ceny kilowatogodziny PGE dla gospodarstw domowych. Przedstawiliśmy aktualne stawki w taryfach G11 i G12 oraz sposób obliczania rzeczywistego kosztu 1 kWh w zależności od zużycia w poszczególnych strefach.

Z analizy danych historycznych jasno wynika, że na przestrzeni ostatnich kilku lat cena za 1 kWh energii elektrycznej PGE systematycznie rosła. Tylko w latach 2020-2022 podwyżka w taryfie G11 wyniosła ok. 25%. Prognozy wskazują, że trend wzrostowy prawdopodobnie utrzyma się w najbliższej przyszłości.

Na wysokość cen prądu PGE wpływa wiele czynników - zarówno otoczenie rynkowe, jak i decyzje samego przedsiębiorstwa. Kluczowe znaczenie mają koszty zakupu energii na rynku hurtowym oraz ogólny wzrost cen surowców energetycznych.

Mamy nadzieję, że informacje zawarte w artykule pozwolą Czytelnikom lepiej zrozumieć mechanizmy kształtowania się ceny jednej kilowatogodziny w taryfach PGE. Znajomość aktualnych stawek oraz czynników wpływających na ich zmiany jest istotna dla każdego odbiorcy energii elektrycznej.

Najczęstsze pytania

W taryfie G11 dla gospodarstw domowych obowiązują obecnie dwie stawki: 0,65 zł/kWh w strefie dziennej oraz 0,39 zł/kWh w strefie nocnej. Średnia cena zależy od proporcji zużycia w poszczególnych strefach.

Tak, w taryfie G11 obowiązują niższe stawki za energię zużytą w nocy. Dzięki temu opłaca się przesuwać większe zużycie prądu na godziny 21:00-6:00.

Na ceny energii wpływają m.in. koszty zakupu na rynku hurtowym, ceny surowców, opłaty za dystrybucję i marża sprzedawcy. Istotny jest też ogólny poziom inflacji.

W ostatnich latach widoczna jest tendencja wzrostowa cen energii elektrycznej, związana głównie ze wzrostem hurtowych cen prądu oraz rosnącymi kosztami zakupu surowców.

Najlepiej zmienić taryfę na G11 na 1-2 miesiące przed końcem roku kalendarzowego. Pozwoli to zaoszczędzić, ponieważ w kolejnym roku obowiązywać będzie ta tańsza taryfa.

5 Podobnych Artykułów

 1. Cena 2 kWh - Najniższa Cena Za Prąd Dla Gospodarstw Domowych
 2. Falownik Growatt - Opinie i porównanie
 3. Enea dla firm - najlepsze oferty energii elektrycznej
 4. Ecopartner - opinie i doświadczenia użytkowników
 5. Cena energii z fotowoltaiki - Fotowoltaika z magazynem energii cena
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły