Cena gazu ziemnego za m3 – Czynniki wpływające na wysokość kosztów

Cena gazu ziemnego za m3 – Czynniki wpływające na wysokość kosztów
Autor Agata Wieczorek
Agata Wieczorek05.07.2024 | 6 min.

Ile kosztuje m3 gazu? To pytanie nurtuje wielu odbiorców tego niezbędnego surowca energetycznego. Ceny gazu ziemnego różnią się znacznie w zależności od regionu, pory roku oraz grupy taryfowej. Wpływa na nie całe spektrum czynników rynkowych, ekonomicznych i politycznych. Poznajmy więc szerzej determinanty wpływające na poziom opłat za gaz, by lepiej zrozumieć mechanizmy ustalania cen na tym newralgicznym rynku.

Kluczowe wnioski:
 • Opłaty taryfowe za gaz dla odbiorców indywidualnych są regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki. Uwzględniają koszty zakupu, dystrybucji i marż wyznaczonych przez URE.
 • Na ceny gazu wpływa przede wszystkim jego notowanie na giełdach towarowych. Skokowe zmiany cen ropy naftowej i konkurencyjnego węgla przekładają się na zwyżki cen błękitnego paliwa.
 • Prognozowane dążenie UE do uniezależnienia się od dostaw z Rosji może prowadzić do wzrostu cen gazu, przynajmniej w perspektywie średnioterminowej.
 • Wraz ze zwiększaniem zdolności produkcyjnych krajowych złóż perspektywy średnio- i długoterminowe są bardziej optymistyczne dla stabilizacji cen.
 • Największe różnice w opłatach za gaz obserwuje się między gospodarstwami domowymi a firmami – te drugie korzystają z tańszych stawek jako odbiorcy przemysłowi.

Czynniki wpływające na koszt m3 gazu w składzie importowej

Cena ile kosztuje m3 gazu zależy w dużej mierze od jego składu importowego. Większość gazu ziemnego zużywanego w Polsce pochodzi z zagranicznych dostaw, zwłaszcza z Rosji. Udział w miksie importowym decyduje o finalnych kosztach dla odbiorców, gdyż najtańszy jest nieodnawialne złoże krajowe. Ceny gazu z importu ustalane są na podstawie kontraktów długoterminowych i krótkoterminowych zakupów na rynkach spot.

Istotnym czynnikiem jest koszt transportu surowca z odległych złóż do Polski poprzez sieć gazociągów. Niektóre kontrakty zawierają klauzulę powiązania cen gazu z notowaniami ropy naftowej na światowych rynkach. Oznacza to, że wzrosty cen czarnego złota przekładają się na wyższe rachunki za gaz.

Na koszt ile kosztuje 1m3 gazu wpływa także kurczenie się wydobycia ze złóż w regionie. Oznacza to większą zależność od importu z bardziej oddalonych kierunków, a tym samym wyższe opłaty za przesył. Kraje UE dążą do większej dywersyfikacji źródeł dostaw, by niwelować uzależnienie od Rosji. To jednak generuje dodatkowe koszty związane z transportem skroplonego gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu czy USA.

Kolejnym czynnikiem jest relacja między popytem a podażą na globalnych rynkach gazu. Wzrost zapotrzebowania, na przykład w obliczu boomu gospodarczego, przy ograniczonej podaży może prowadzić do wywindowania cen. Z kolei nadwyżka gazu obniża koszty dla końcowych konsumentów.

Taryfy gazu ziemnego a ceny rynkowe - uzasadnienie rozpiętości

Wielu konsumentów zastanawia się, dlaczego ile kosztuje m3 gazu według taryf różni się od cen giełdowych i rynkowych. Otóż zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki stawki dla gospodarstw domowych są ustalane według określonej metodologii z uwzględnieniem kosztów zakupów, dystrybucji oraz uzasadnionego zysku spółek obrotu.

Taryfy gazu uwzględniają więc ceny zakupu według kontraktów długoterminowych oraz koszty przesyłu i magazynowania paliwa. Dodatkowo naliczana jest uwzględniana w stawieniu marża umożliwiająca zysk dostawcom gazu. Ta składowa ceny podlega kontroli państwowej.

Natomiast na rynkach spot oraz giełdach ceny gazu są kształtowane przez relację podaży i popytu. Znaczny wpływ mają także spekulacyjne zakupy giełdowe i czynniki geopolityczne. Dlatego notowania rynkowe wolnej sprzedaży charakteryzują się większą zmiennością w porównaniu ze stawkami regulowanymi przez URE.

 • Taryfy gazowe: regulowane przez URE według metodologii z kosztami zakupu wg kontraktów, dystrybucji i marż
 • Ceny rynkowe: wolna gra podaży i popytu na giełdach i rynkach spot, wpływ czynników geopolitycznych

Ta rozbieżność cenowa wynika m.in. z zabezpieczenia odbiorców przed gwałtownymi skokami cen na rynkach hurtowych. Mimo wahań, opłaty taryfowe gazu są co roku uaktualniane, ale zachowują pewną stabilność dzięki polityce regulacyjnej.

Czytaj więcej: Cena kWh dla firm - Aktualne stawki i porównanie ofert

Komponenty rynkowej ceny gazu ziemnego dla gospodarstw domowych

Ile kosztuje m3 gazu dla przeciętnego gospodarstwa domowego? Finalną cenę kształtuje szereg składników oddzielnie dla każdego operatora. Obejmują one koszty samego paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowe, dystrybucyjne i obowiązkowe podatki.

Podstawowy komponent to koszt zakupu samego gazu. Stanowi on od 50% do 70% rachunku, w zależności od dostawcy. Jest to kwota oparta na notowaniach rynkowych i kontraktach długoterminowych danego koncernu z dostawcami surowca.

Niezależnie od sprzedawcy, konieczna jest opłata za przesył gazu siecią dystrybucyjną. W tej składowej doliczane są koszty utrzymania infrastruktury przesyłowej oraz ewentualnych inwestycji sieciowych.

Na finalne ile kosztuje 1m3 gazu składają się również podatki VAT, akcyza oraz ewentualne opłata abonamentowa dla utrzymania punktu odbioru. Stała opłata za gaz zależna jest więc od specyficznej taryfy danego dostawcy, wolumenu zużycia oraz regulacji państwowych.

Ceny gazu ziemnego według grup taryfowych

 • Dla dużych odbiorców przemysłowych, stawki są negocjowane indywidualnie i są znacznie niższe
 • Gospodarstwa domowe płacą najwyższe ceny za 1m3 gazu według określonych taryf
 • Ceny dla firm zróżnicowane są również według branży i wielkości zużycia

Wpływ regulacji krajowych na cenę m3 gazu w dystrybucji

Zdjęcie Cena gazu ziemnego za m3 – Czynniki wpływające na wysokość kosztów

Choć ile kosztuje m3 gazu zależy od międzynarodowych notowań surowca, krajowe regulacje mają duży wpływ na finalną cenę dla odbiorców końcowych. Zasadniczą rolę odgrywa tutaj polityka Urzędu Regulacji Energetyki określająca zasady naliczania opłat za paliwo gazowe.

URE zatwierdza taryfy dla gospodarstw domowych, ustalając maksymalne ceny wraz z uwzględnieniem rozsądnych marż dla operatorów. Regulator określa też stawki opłat przesyłowych i dystrybucyjnych jako składowe cenników gazu. W ten sposób chronieni są konsumenci przed nadmiernymi podwyżkami stawek.

Ważnym elementem regulacji jest także polityka podatkowa rządu wobec gazu ziemnego. Wysokość akcyzy i podatku VAT rzutuje na poziom rachunków płaconych przez gospodarstwa domowe. Potencjalne zwolnienia czy obniżki tych danin mogłyby przełożyć się na spadek cen detalicznych.

Podsumowanie

Jak więc można zauważyć, na odpowiedź na pytanie ile kosztuje m3 gazu składa się szereg czynników rynkowych, politycznych i regulacyjnych. Choć ceny hurtowe są zależne od globalnych trendów, to krajowe mechanizmy taryfowe zapewniają pewną stabilność cen dla gospodarstw domowych. Nie zmienia to faktu, że w dłuższym okresie poziom opłat podąża za wahaniami rynkowymi.

Warto pamiętać, że pomimo tych samych notowań surowca, ostateczna wartość ile kosztuje 1m3 gazu może różnić się w zależności od dostawcy oraz grupy taryfowej. Dlatego konsumenci powinni śledzić zarówno regulacje URE, politykę podatkową, jak i ceny rynkowe gazu – te czynniki ostatecznie określają poziom rachunków za ten niezbędny surowiec energetyczny.

5 Podobnych Artykułów

 1. Cena 2 kWh - Najniższa Cena Za Prąd Dla Gospodarstw Domowych
 2. Ogrzewanie gazowe – Porównanie kosztów różnych rozwiązań i ich efektywności
 3. Falownik Fronius 8kW - Najlepsze Oferty Online
 4. Cennik Enea - najlepsze taryfy energii elektrycznej
 5. Handel energią na giełdzie – Zasady funkcjonowania rynku
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Agata Wieczorek
Agata Wieczorek

Jako pasjonatka życia ekologicznego, dzielę się z Wami praktycznymi wskazówkami dotyczącymi zero waste i zrównoważonego stylu życia. Odkrywajcie ze mną proste sposoby na dbanie o naszą planetę

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły